Ngân hàng việc làm sinh viên

Cập nhật Thông Tin Việc Làm
STT Ngày Đăng Công Việc Ngôn ngữ Download
05/11/2019 Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến tuyển thông dịch viên Hàn Quốc http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-bao-bi-nhua-tan-tien-tuyen-dung-thong-dich-vien-tieng-han/
06/6/2019 Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì Hàn Quốc http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/2019/05/800-tuyển-dụng-viên-chức-năm-2019-1.pdf
1 05/05/2019 Tập đoàn Sunshine group tuyển dụng chuyên viên tư vấn Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tap-doan-sunshine-group-tuyen-dung-chuyen-vien-tu-van/
2 04/05/2019 Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế Popodoo TT Phú Thái – Kim Thành – Hải Dương tuyển dụng giáo viên tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-anh-ngu-quoc-te-popodoo-tt-phu-thai-kim-thanh-hai-duong-tuyen-dung-giao-vien-tieng-anh/
3 19/04/2019 Công ty Quảng Phong tuyển phiên dịch viên và nhân viên kinh doanh Tiếng Anh, tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-quang-phong-tuyen-phien-dich-vien-va-nhan-vien-kinh-doanh/
4 17/04/2019 Công ty Concept Eyewear Manufacture tuyển phiên dịch viên tiếng Nhật – Trung Tiếng Nhật, tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-concept-eyewear-manufacture-tuyen-phien-dich-vien-tieng-nhat-trung/
5 16/04/2019 Hội thảo tuyển dụng “Đường đến HD Bank” http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/hoi-thao-tuyen-dung-duong-den-hd-bank/
6 13/04/2019 Trường Tiểu học & THCS Everest tuyển dụng giáo viên tiểu học Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/truong-tieu-hoc-thcs-everest-tuyen-dung-giao-vien-tieu-hoc/
7 13/04/2019 Công ty IBA tuyển dụng giáo viên tiếng Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-iba-tuyen-dung-giao-vien-tieng-duc/
8 12/04/2019 Công ty Sekonix Vina tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-sekonix-vina-tuyen-dung-phien-dich-tieng-han/
9 10/04/2019 Hệ thống trường Anh ngữ Res tuyển nhân viên văn phòng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/he-thong-truong-anh-ngu-res-tuyen-nhan-vien-van-phong/
10 05/04/2019 Circle K tổ chức chương trình Quản trị viên Tập sự 2019 Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/circle-k-to-chuc-chuong-trinh-quan-tri-vien-tap-su-2019/
11 01/04/2019 Tuyển dụng phiên dịch viên Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-phien-dich-tieng-trung/
12 29/03/2019 Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-giao-vien-tieng-anh/
13 29/03/2019 Tuyển dụng nhân viên văn phòng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-nhan-vien-van-phong/
14 13/03/2019 Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-giao-vien/
15 07/03/2019 Tuyển thực tập sinh Các thứ tiếng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-2/
16 05/03/2019 Chương trình quản trị viên tập sự Nestlé Việt Nam Các thứ tiếng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-quan-tri-vien-tap-su-nestle-viet-nam/
17 28/02/2019 Tuyển dụng giáo viên và nhân viên đối ngoại Tiếng Anh,Nhật, Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-giao-vien-va-nhan-vien-doi-ngoai/
18 26/02/2019 Tuyển thực tập sinh Các thứ tiếng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-thuc-tap-sinh/
19 22/02/2019 Tuyển thực tập sinh và part-time sân Golf Các thứ tiếng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-va-part-time-san-golf/
20 20/02/2019 Tuyển phiên dịch viên làm việc tại Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-phien-dich-vien-lam-viec-tai-duc/
21 14/02/2019 Tuyển dụng nhân viên văn phòng Tiếng Anh, Nhật, Hàn, Ý, Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-vien-van-phong/
22 13/02/2019 Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh và phiên dịch viên tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-vien-ho-tro-kinh-doanh-va-phien-dich-vien-tieng-han/
23 17/01/2019 Tuyển dụng nhân viên nhà hàng, khách sạn Các thứ tiếng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-vien-nha-hang-khach-san/
24 11/12/2018 Tuyển biên phiên dịch tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-bien-phien-dich-tieng-han/
25 10/12/2018 Tuyển nhân viên lễ tân Các thứ tiếng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-nhan-vien-le-tan/
26 03/12/2018 Tuyển dụng nhân sự khách sạn Tiếng Trung, Hàn, Nhật, Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-su-khach-san/
27 30/11/2018 Tuyển dụng giáo viên tiếng Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-giao-vien-tieng-duc/
28 29/11/2018 Tuyển giáo viên tiếng Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-giao-vien-tieng-duc/
29 23/11/2018 Tuyển dụng thực tập sinh kiểm toán Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-thuc-tap-sinh-kiem-toan/
30 21/11/2018 Đăng ký tham gia chương trình thực tập tạo nguồn Vinpearl Trainee Tiếng Nga, Anh, Pháp, … http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thuc-tap-tao-nguon-vinpearl-trainee/
31 15/11/2018 Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh mầm non Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-giao-vien-tieng-anh-mam-non/
32 08/11/2018 Tuyển nhân viên Sale tiếng Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-nhan-vien-sale-tieng-duc/
33 06/11/2018 Chương trình thực tập tạo nguồn – Vinpearl Trainee Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-thuc-tap-tao-nguon-vinpearl-trainee/
34 31/10/2018 Tuyển dụng thông dịch viên và nhân viên tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-thong-dich-vien-va-nhan-vien-tieng-han/
35 24/10/2018 Tuyển giáo viên tiếng Việt cho người Đài Loan Tiếng Đài Loan http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-giao-vien-tieng-viet-cho-nguoi-dai-loan/
36 23/10/2018 Tuyển dụng trưởng phòng đào tạo và giáo viên tiếng Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-truong-phong-dao-tao-va-giao-vien-tieng-duc/
37 22/10/2018 Tuyển phiên dịch viên tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-phien-dich-vien-tieng-han/
38 16/10/2018 Tuyển phiên dịch viên tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-phien-dich-vien-tieng-han/
39 11/10/2018 Tuyển giáo viên tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-giao-vien-tieng-anh-tai-cac-truong-pho-thong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi/
40 02/10/2018 Tuyển nhân viên làm việc tại Nhật Bản Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-nhan-vien-lam-viec-tai-nhat-ban/
41 28/09/2018 Tuyển giáo viên và trợ giảng tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-giao-vien-va-tro-giang-tieng-anh/
42 24/09/2018 Tuyển nhân viên dịch thuật Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-nhan-vien-dich-thuat/
43 20/09/2018 Tuyển dụng biên tập viên ngôn ngữ tiếng Trung – Anh Tiếng Trung, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-bien-tap-vien-ngon-ngu-tieng-trung-anh/
44 17/09/2018 Tuyển giáo viên TOEIC và giáo viên IELTS Fulltime/ Part time Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-giao-vien-da%CC%A3y-toeic-va-giao-vien-ielts-fulltime-partime/
45 12/09/2018 Tuyển dụng giáo viên và trợ giảng tiếng Anh Tiểu học toàn thời gian Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-giao-vien-tieng-anh-va-tro-giang-tieng-anh-tieu-hoc-toan-thoi-gian/
46 07/09/2018 Tuyển tình nguyện viên tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-tinh-nguyen-vien-tieng-anh/
47 06/09/2018 Tuyển trợ giảng tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-tro-giang-tieng-anh/
48 01/09/2018 Cơ hội đi Singapore tham dự Top Career Asia Pacific – Chương trình tuyển dụng toàn cầu Tiếng Anh, Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/co-hoi-di-singapore-tham-du-top-career-asia-pacific-chuong-trinh-tuyen-dung-toan-cau/
49 01/09/2018 Tuyển dụng quản lý cửa hàng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-quan-ly-cua-hang/
50 30/08/2018 Tuyển dụng sale tour, điều hành tour inboud, marketing online và nhân viên chăm sóc khách hàng du lịch tiếng Pháp Tiếng Pháp, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-sale-tour-dieu-hanh-tour-inboud-marketing-online-va-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-du-lich-tieng-phap/
51 29/08/2018 Tuyển dụng nhân viên khai thác phát triển thị trường Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-vien-khai-thac-phat-trien-thi-truong/
52 22/08/2018 Trung tâm IIG Việt Nam tuyển thực tập sinh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-iig-viet-nam-tuyen-thuc-tap-sinh/
53 21/08/2018 Tuyển quản trị viên tập sự Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-quan-tri-vien-tap-su/
54 20/08/2018 Tuyển dụng nhân viên văn phòng, giáo viên và trưởng phòng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-vien-van-phong-giao-vien-va-truong-phong/
55 17/08/2018 Tuyển tiếp viên hàng không cho hãng Asiana Airlines Tiếng Anh, tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-tiep-vien-hang-khong-cho-hang-asiana-airlines/
56 13/08/2018 Tuyển công tác viên tổ chức sự kiện & điều phối dự án TT truyền thông, QLTH & Marketing Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-cong-tac-vien-to-chuc-su-kien-dieu-phoi-du-an-tt-truyen-thong-qlth-marketing/
57 10/08/2018 Tuyển dụng chuyên viên đào tào phát triển và giáo viên tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-chuyen-vien-dao-tao-phat-trien-va-giao-vien-tieng-anh/
58 07/08/2018 Tìm gia sư Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tim-gia-su/
59 03/08/2018 Trung tâm Anh ngữ ULA English tuyển chuyên viên phòng đào tạo Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-anh-ngu-ula-english-tuyen-chuyen-vien-phong-dao-tao/
60 30/07/2018 Term of Reference Administrative Officer Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/term-of-reference-administrative-officer/
61 27/07/2018 [Có trả lương] Chương trình Thực tập sinh dạy tiếng Anh tại vùng dự án Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/co-tra-luong-chuong-trinh-thuc-tap-sinh-day-tieng-anh-tai-vung-du-an/
62 11/07/2018 Tuyển dụng điều phối viên các dự án đào tạo doanh nghiệp và chuyên viên phân tích các chương trình đạo tạo Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-dieu-phoi-vien-cac-du-an-dao-tao-doanh-nghiep-va-chuyen-vien-phan-tich-cac-chuong-trinh-dao-tao-tieng-anh-chuyen-nganh-esp/
63 10/07/2018 Công ty AZ tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-az-tuyen-dung/
64 09/07/2018 Công ty Asia travel & Leisure tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-asia-travel-leisure-tuyen-dung/
65 08/07/2018 Công ty Hàng không Việt Nam tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-hang-khong-viet-nam-tuyen-dung/
66 06/07/2018 Công ty Monkey Junior tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-monkey-junior-tuyen-dung/
67 29/06/2018 Vinschool tuyển dụng giáo viên tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/vinschool-tuyen-dung-giao-vien-tieng-anh/
68 27/06/2018 Công ty Fullwei tuyển dụng Tiếng Trung, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-fullwei-tuyen-dung/
69 26/06/2018 Công ty Dong Shop Sun tuyển thực tập sinh Tiếng Anh, Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-dong-shop-sun-tuyen-thuc-tap-sinh/
70 25/06/2018 Trung tâm Anh ngữ Popodoo tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-anh-ngu-popodoo-tuyen-dung/
71 20/06/2018 Đại học Thái Nguyên tuyển giảng viên tiếng Nhật-Hàn Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/dai-hoc-thai-nguyen-tuyen-giang-vien-tieng-nhat-han/
72 19/06/2018 Trung tâm Kella tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-kella-tuyen-dung/
73 14/06/2018 Hãng hàng không Korean Air tuyển dụng Tiếng Anh, Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/hang-hang-khong-korean-air-tuyen-dung/
74 12/06/2018 Công ty Nam Triều tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-nam-trieu-tuyen-dung-2/
75 10/06/2018 Công ty Trường Thủy tuyển dụng Tiếng Việt/Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-truong-thuy-tuyen-dung/
76 09/06/2018 Công ty Kim Phát tuyển dụng Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-kim-phat-tuyen-dung/
77 08/06/2018 Công ty Metrixa tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-metrixa-tuyen-dung/
78 07/06/2018 Công ty Jellyfish tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-jellyfish-tuyen-dung/
79 06/06/2018 Tuyển gia sư Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-gia-su-2/
80 03/06/2018 Công ty Bảo Tín tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-bao-tin-tuyen-dung/
81 29/05/2018 Công ty Nam Triều tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-nam-trieu-tuyen-dung/
82 28/05/2018 Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IBA tuyển dụng Tiếng Anh, tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/vien-giao-duc-va-dao-tao-quoc-te-iba-tuyen-dung/
83 23/05/2018 Tuyển gia sư Tiếng Anh và tiếng Pháp http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-gia-su/
84 17/05/2018 Công ty Ocean Edu tuyển dụng Tiếng Việt/Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-ocean-edu-tuyen-dung/
85 11/05/2018 Công ty TNHH Wise – Concetti tuyển dụng Tiếng Anh/Trung/Nhật/Đức/Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-wise-concetti-tuyen-dung/
86 11/05/2018 Công ty TNHH Tokushin tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-tokushin-tuyen-dung/
87 09/05/2018 Công ty ZDGRUPP tuyển dụng Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-zdgrupp-tuyen-dung/
88 08/05/2018 Công ty Cổ phần Học thuật 4Words tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-hoc-thuat-4words-tuyen-dung/
89 03/05/2018 Tuyển thực tập sinh trung tâm CURIOUS KID Tiếng Anh/Nga/Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-curious-kid-tuyen-thuc-tap/
90 03/05/2018 Tuyển giáo viên tiếng Đức tại Đà Nẵng Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-giao-vien-tieng-duc-tai-da-nang/
91 03/05/2018 Tuyển dụng admin Facebook, Instagram, Pinterest Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-admin-facebook-instagram-pinterest/
92 28/04/2018 Tuyển phiên dịch viên Tiếng Trung Tiếng Trung https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1408935095878169
93 27/04/2018 Tập đoàn Giáo dục Havina tuyển dụng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tap-doan-giao-duc-havina-tuyen-dung/
94 26/04/2018 Prime Quality Training tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/prime-quality-training-tuyen-dung/
95 26/04/2018 Công ty du học Thanh Giang tuyển dụng Tiếng Nhật/Hàn/Việt/Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-du-hoc-thanh-giang-tuyen-dung/
96 23/04/2018 Solid English – Times City đang tuyển vị trí Trợ lý Giám Đốc Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1404407529664259
97 21/04/2018 Anh ngữ Ames tuyển dụng nhiều vị trí Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/anh-ngu-ames-tuyen-dung/
98 19/04/2018 Tuyển dụng nhân viên công ty tư vấn hạ tầng kĩ thuật Nhật Bản Tiếng Anh, tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-nhan-vien-cong-ty-tu-van-ha-tang-ki-thuat-nhat-ban/
99 19/04/2018 Công ty TNHH Sekonix Vina tuyển dụng 10 phiên dịch Tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-sekonix-vina-tuyen-dung/
100 19/04/2018 Trung tâm Ngoại ngữ tháng Năm (May School) tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-ngoai-ngu-thang-nam-may-school-tuyen-dung/
101 19/04/2018 Phòng biên dịch và khai thác bản quyền, kênh vtc14 tuyển dụng CTV ngoại ngữ Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1400038346767844
102 18/04/2018 Tập đoàn Hoa Sao tuyển dụng Nhân viên tư vấn, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng qua điện thoại,… http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tap-doan-hoa-sao-tuyen-dung/
103 18/04/2018 Doanh nghiệp Honda tuyển dụng Tiếng Việt/tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/doanh-nghiep-honda-tuyen-dung/
104 18/04/2018 Trung tâm tiếng Anh Equest tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-tieng-anh-equest-tuyen-dung/
105 18/04/2018 Công ty Regina Miracle Hải Phòng tuyển dụng Tiếng Trung/Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-regina-miracle-hai-phong-tuyen-dung/
106 18/04/2018 London College for Design and Fashion tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/london-college-for-design-and-fashion-tuyen-dung/
107 18/04/2018 Công ty TNHH Tokushin Việt Nam tuyển dụng nhân viên thiết kế Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-tokushin-viet-nam-tuyen-dung/
108 18/04/2018 Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Hổ Đông Dương tuyển dụng kế toán du lịch Tiếng Anh, tiếng Nga http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-thuong-mai-du-lich-ho-dong-duong-tuyen-dung/
109 18/04/2018 Trung tâm anh ngữ GLN tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-anh-ngu-gln-tuyen-dung/
110 18/04/2018 Vietnam Airlines tuyển dụng tiếp viên hàng không và nhân viên hành chính Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/vietnam-airlines-tuyen-dung/
111 18/04/2018 Trung tâm tiếng Anh Apollo tuyển dụng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-tieng-anh-apollo-tuyen-dung/
112 18/04/2018 Công ty Giza E&C tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng và chuyên viên tổ chức sự kiện http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-giza-ec-tuyen-dung/
113 18/04/2018 Công ty Horizon Vietnam Travel tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng và hướng dẫn viên Tiếng Pháp http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-horizon-vietnam-travel-tuyen-dung/
114 18/04/2018 Công ty Miền Á Đông tuyển dụng vị trí Quản lý dự án, nhân viên lễ tân, nhân viên sale, nhân viên điều hành, nhân viên phát triển mạng lưới, thiết kế đồ họa, … http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-mien-a-dong-tuyen-dung/
115 18/04/2018 Công ty TNHH Samsung Electro – Mechanics Việt Nam tuyển dụng (Tài chính/Đầu tư, Kế toán/ Kiểm toán) Tiếng Anh, tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-samsung-electro-mechanics-viet-nam-tuyen-dung/
116 18/04/2018 Samsung Display Vietnam tuyển dụng vị trí biên, phiên dịch Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/samsung-display-vietnam-tuyen-dung/
117 18/04/2018 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Triều tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-dau-tu-va-phat-trien-nam-trieu-tuyen-dung/
118 18/04/2018 Công ty Tomato Media Vietnam tuyển thực tập vị trí nhân viên Điều Phối Dự Án Dịch Thuật Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tomato-media-vietnam-tuyen-dung/
119 18/04/2018 Công ty Cổ Phần Early Start tuyển dụng Tiếng Việt/Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-early-start-tuyen-dung/
120 18/04/2018 Công ty TNHH VietNam Sunergy tuyển dụng Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-vietnam-sunergy-tuyen-dung/
121 18/04/2018 Công ty TNHH KPF Việt Nam tuyển dụng Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-kpf-viet-nam-tuyen-dung/
122 18/04/2018 Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển kỹ thuật và Nhân lực quốc tế tuyển dụng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-thuong-mai-phat-trien-ky-thuat-va-nhan-luc-quoc-te-tuyen-dung/
123 18/04/2018 Công ty TNHH Scuti tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-scuti-tuyen-dung/
124 18/04/2018 Công ty cổ phần liên kết Việt Nhật – Vija Link tuyển dụng Tiếng Nhật,Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-lien-ket-viet-nhat-vija-link/
125 18/04/2018 Công ty điện tử Annex tuyển dụng Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-dien-tu-annex-tuyen-dung/
126 18/04/2018 Công Ty TNHH phụ tùng ôtô Schlemmer Việt Nam tuyển dụng tiếng Trung/Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-phu-tung-oto-schlemmer-viet-nam-tuyen-dung/
127 18/04/2018 California Fitness and Yoga Hà Nội tuyển dụng Tiếng Anh/Tiếng Việt http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/california-fitness-and-yoga-ha-noi-tuyen-dung/
128 17/04/2018 GPA TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1399006240204388
129 12/04/2018 Công ty CPNL Thuận Thảo – chuyên xuất khẩu lao động đi Đài Loan và Nhật Bản tuyển dụng 4 vị trí làm việc Tiếng Trung https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1394234007348278
130 11/04/2018 Công ty cổ phần in Hà Nội tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-in-ha-noi-tuyen-dung/
131 11/04/2018 Công ty Smart Shirts Việt Nam tuyển dụng Tiếng Anh/Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-smart-shirts-viet-nam-tuyen-dung/
132 05/04/2018 Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina tuyển dụng Tiếng Anh/Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-seoul-semiconductor-vina-tuyen-dung/
133 04/04/2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI TRIỂN LÃM MINE EXPO VÀ TRIỂN LÃM HVACR Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1386672181437794
134 03/04/2018 ASIA EYES TRAVEL TUYỂN DỤNG Tiếng Pháp và Đức https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1385686534869692
135 23/03/2018 DREAMLAND CLUB cần tuyển 04 SV nữ ngành sư phạm Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1375283835909962
136 19/03/2018 Công ty Cổ phần nội thất Vĩnh An tuyển dụng nhiều vị trí Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1371500169621662
137 19/03/2018 TUYỂN GIA SƯ TIẾNG NHẬT Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1371362806302065
138 16/03/2018 Khách sạn biển 4 sao MONARQUE tuyển dụng nhiều vị trí https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1368413659930313
139 16/03/2018 Tuyển phiên dịch viên tiếng Anh Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1368380909933588
140 15/03/2018 Công ty Cổ phần duyên hải HURECO – thuộc tập đoàn ICOGROUP tuyển dụng GV tiếng Hàn/Nhật Tiếng Hàn/Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-duyen-hai-hureco-tap-doan-icogroup-tuyen-dung/
141 14/03/2018 Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT thông báo tuyển dụng năm 2018 http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-giam-dinh-va-chung-nhan-hop-chuan-hop-quy-vietcert-thong-bao-tuyen-dung-nam-2018/
142 14/03/2018 Công ty CP Giáo dục & Du học Quốc tế Việt Úc tuyển thực tập sinh ️ Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cp-giao-duc-du-hoc-quoc-te-viet-uc-tuyen-thuc-tap-sinh/
143 13/03/2018 Chương trình tuyển dụng tại Huawei Việt Nam Tiếng Anh/Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-tuyen-dung-tai-huawei-viet-nam/
144 08/03/2018 Chuỗi nhà hàng của công ty Cổng Vàng tuyển dụng nhân viên https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1360113594093653
145 07/03/2018 Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh ngành Thiết bị Y tế Tiếng Việt, tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuye%CC%89n-du%CC%A3ng-nhan-vien-kinh-doanh-nganh-thiet-bi%CC%A3-y-te/
146 03/03/2018 Trung tâm CLEVERLEARN Bắc Từ Liêm tuyển dụng https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1355167554588257
147 01/03/2018 Khách sạn Hà Nội thông báo tuyển dụng Tiếng Anh/Hàn/Nhật/Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/khach-san-ha-noi-thong-bao-tuyen-dung-3/
148 27/02/2018 Tuyển phiên dịch viên mảng truyền thông sự kiện Tiếng Hàn https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1351322814972731
149 26/02/2018 Quảng Văn tuyển biên tập viên Tiếng Trung https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1351329814972031
150 26/02/2018 Gia sư Tiếng Anh Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1352580424846970
151 26/02/2018 SPi Việt Nam tuyển dụng biên tập viên ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Trung, hoặc tiếng Hàn, hoặc tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1350246165080396
152 26/02/2018 Cơ hội thực tập tại các phòng ban trường Đại học Ngoại ngữ https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1350308405074172
153 24/02/2018 CƠ HỘI TRỞ THÀNH CỘNG SỰ STARBUCKS https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1348436581928021
154 08/02/2018 Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1333238383447841
155 13/01/2018 Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) tuyển dụng nhiều vị trí Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1309389035832776
156 12/01/2018 Công ty TNHH Thép BMB tuyển dụng trợ lý Dự án Tiếng Trung Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-tro-ly-du-an-tieng-trung/
157 12/01/2018 CÔNG TY THHH SPi VIỆT NAM SPi VIETNAM CO., LTD THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BIÊN TẬP VIÊN NGÔN NGỮ Tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-thhh-spi-viet-nam-spi-vietnam-co-ltd-thong-bao-tuyen-dung-bien-tap-vien-ngon-ngu/
158 12/01/2018 Cơ hội trở thành Quản trị viên tập sự của tập đoàn PNJ http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/co-hoi-tro-thanh-quan-tri-vien-tap-su-cua-tap-doan-pnj/
159 10/01/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hiện đang tuyển dụng 57 chỉ tiêu công chức Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1306927022745644
160 08/01/2018 Công ty TNHH TANWANI tuyển dụng Nhân viên bán hàng đồng hồ và túi xách thời trang https://www.facebook.com/ulis.SSC/photos/a.1074293649342317.1073741827.1073382729433409/1304893799615633/?type=3&theater
161 04/01/2018 Honda Việt Nam tuyển dụng Thực tập sinh Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1301016700003343
162 26/12/2017 Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam tuyển dụng gấp nhân sự Tiếng Anh, tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-quang-phong-viet-nam-tuyen-dung-gap-nhan-su/
163 21/12/2017 Công ty Mitsuboshi tuyển dụng nhân viên in nhãn mác Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1288820434556303
164 16/12/2017 Công ty du lịch Hà Nội Travel Info tuyển dụng nhân viên bán tour trực tiếp và online Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1284598691645144
165 14/12/2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PAN – Tuyển dụng NV Kế toán và Bán hàng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-dau-khi-quoc-te-pan-tuyen-dung-nv-ke-toan-va-ban-hang/
166 29/11/2017 Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ cũng đang tìm kiếm các vị trí về giảng dạy, chuyên môn tại trung tâm và quản lý chuyên môn khối trường tiểu học, cấp 2 công lập. Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/photos/a.1074293649342317.1073741827.1073382729433409/1268983936539953/?type=3&theater
167 14/11/2017 RGF Executive Search’s Client tuyển dụng Sale Executive Tiếng Anh và tiếng Hàn/ Trung https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1254821141289566
168 13/11/2017 Công ty TNHH Hợp tác lao động và thương mại Thái Bình (THABILABCO) tuyển dụng đại diện làm việc tại Nhật Bản Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1254009824704031
169 04/11/2017 H&C INTERNATIONAL.CO.,LTD tuyển dụng kế toán văn phòng và quản lí đơn hàng Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1246236748814672
170 20/10/2017 RFTECH VIETNAM CO., LTD Bắc Ninh, Thái Nguyên tuyển dụng 05 Phiên dịch tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/rftech-vietnam-co-ltd-bac-ninh-thai-nguyen-tuyen-dung/
171 18/10/2017 Công ty VJCI tuyển dụng giám đốc trung tâm và các vị trí giảng dạy Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1230275327077481
172 16/10/2017 CƠ HỘI VIỆC LÀM/THỰC TẬP TẠI CÔNG TY REGINA Tiếng Trung https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1228353247269689
173 10/10/2017 Trung tâm Anh ngữ GLN/JOLO tuyển dụng vị trí: TRỢ GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TRẺ EM Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1223169864454694
174 03/10/2017 TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH GRAPE SEED Tiếng Anh https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1217002428404771
175 30/09/2017 Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom tuyển dụng Trợ lý tiếng Nhật Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1214416775330003
176 30/09/2017 Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều tuyển dụng trưởng nhóm phát triển dự án Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1214416775330003
177 30/09/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ITC QUỐC TẾ tuyển dụng Cán bộ đối ngoại Tiếng Nhật, tiếng Hàn https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1214334235338257
178 26/09/2017 Nhà hàng JOY PLUS tuyển nhân viên Tiếng Anh/ Tiếng Nhật/ Tiếng Hàn https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1211062728998741
179 25/09/2017 Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) thông báo tuyển dụng part-time ban Đào tạo cử nhân và ban Phát triển ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Tiếng Nhật https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1211479432290404
180 25/09/2017 Công ty CP Công nghệ và thiết bị hàn (WELDTEC) tuyển Cộng tác viên biên dịch tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuye%CC%89n-co%CC%A3ng-tac-vien-bien-di%CC%A3ch-tieng-anh/
181 14/09/2017 Jetstar Pacific Airlines tuyển dụng Tiếp viên Hàng không (sử dụng tiếng Nhật) – làm việc tại Hà Nội Tiếng Anh, tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/jetstar-pacific-airlines-tuyen-dung-tiep-vien-hang-khong-su-dung-tieng-nhat-lam-viec-tai-ha-noi/
182 13/09/2017 Hệ thống Anh ngữ Dream Sky tuyển dụng giáo viên full-time Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/he-thong-anh-ngu-dream-sky-tuyen-dung-giao-vien-tieng-anh-full-time/
183 12/09/2017 Cơ hội việc làm tại Công ty công nghệ tài chính Meed (Công ty Mỹ có trụ sở tại Việt Nam) http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/co-hoi-viec-lam-tai-cong-ty-cong-nghe-tai-chinh-meed-cong-ty-my-co-tru-so-tai-viet-nam/
184 21/08/2017 TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG CHO HÃNG JETSTAR PACIFIC AIRLINES Tiếng Anh, tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-tiep-vien-hang-khong-cho-hang-jetstar-pacific-airlines/
185 21/08/2017 Công Ty CPDL Đôi Mắt Á Châu Tuyển Dụng Vị Trí Sales Tiếng Đức Tiếng Đức http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cpdl-doi-mat-a-chau-tuyen-dung-vi-tri-sales-tieng-duc/
186 16/08/2017 CƠ HỘI THAM GIA KHÓA HỌC GIÁO VIÊN MONTESSORI (LỨA TUỔI 3-6) VỚI HỌC BỔNG 100% Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/co-hoi-tuyet-voi-danh-cho-nhung-nguoi-dang-muon-co-mot-nghe-nghiep-on-dinh/
187 14/08/2017 Công ty CP Nội thất Vĩnh An tuyển dụng phiên dịch tiếng Nhật Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-phien-dich-tieng-nhat-muc-luong-hap-dan/
188 14/08/2017 Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam cần tuyển Phiên dịch tiếng Trung, tiếng Anh Tiếng Anh, tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-dayeon-bi-jou-viet-nam-can-tuyen-phien-dich-tieng-trung-tieng-anh/
189 14/08/2017 Tuyển dụng Quảng cáo viên Media Đa ngữ ( Ả rập – Bồ Đào Nha – Nhật – Đức – Pháp – Ý – Hàn) Ả rập – Bồ Đào Nha – Nhật – Đức – Pháp – Ý – Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tuyen-dung-quang-cao-vien-media-da-ngu-a-rap-bo-dao-nha-nhat-duc-phap-y-han/
190 14/08/2017 TRAVEL VIETNAM tuyển biên tập, viết bài quảng bá về du lịch http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/travel-vietnam-tuyen-nhan-su/
191 30/05/2017 Công ty DeNA Hà Nội tuyển dụng vị trí kiểm soát chất lượng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-dena-ha-noi-tuyen-dung-vi-tri-kiem-soat-chat-luong/
192 29/05/2017 Công ty CP BEEPRO tuyển dụng gấp hơn 100 nhân sự cho các vị trí Kinh doanh, Điều hành, PR Maketing, Chăm sóc khách hàng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cp-beepro-tuyen-dung-gap-hon-100-nhan-su-cho-cac-vi-tri-kinh-doanh-dieu-hanh-pr-maketing-cham-soc-khach-hang/
193 24/05/2017 Công ty CxO Search đang cần tuyển 46 bạn sinh viên mới ra trường, không cần kinh nghiệm cho vị trí Researcher Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cxo-search-dang-can-tuyen-46-ban-sinh-vien-moi-ra-truong-khong-can-kinh-nghiem-cho-vi-tri-researcher/
194 24/05/2017 Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long tuyển dụng Phiên dịch tiếng Hàn Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-dien-tu-meiko-thang-long-tuyen-dung-phien-dich-tieng-han/
195 23/05/2017 Công ty BHflex tuyển dụng Phiên dịch tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-bhflex-tuyen-dung-phien-dich-tieng-han-quoc/
196 19/05/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị tuyển dụng nhân sự Tiếng Trung, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-gas-do-thi-tuyen-dung-nhan-su/
197 19/05/2017 Amslink Education Centre tuyển dụng vị trí “Trợ giảng tiếng Anh part time” Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/amslink-education-centre-tuyen-dung-vi-tri-tro-giang-tieng-anh-part-time/
198 17/05/2017 Khách sạn Hà Nội thông báo tuyển dụng Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/khach-san-ha-noi-thong-bao-tuyen-dung-2/
199 15/05/2017 TRAVEL VIETNAM tuyển biên tập, viết bài quảng bá về du lịch Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/travel-vietnam-tuyen-nhan-su/
200 21/04/2017 Công ty CP đầu tư PT Gas đô thị tuyển chuyên viên phát triển dự án Tiếng Anh, tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cp-dau-tu-pt-gas-do-thi-tuyen-chuyen-vien-phat-trien-du-an/
201 21/04/2017 Trung tâm Ortus thuộc Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Ortus Việt Nam tuyển dụng Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/trung-tam-ortus-thuoc-cong-ty-co-phan-dau-tu-giao-duc-ortus-viet-nam-tuyen-dung/
202 21/04/2017 Công ty Cổ phần nội thất Vĩnh An tuyển nhân viên kinh doanh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-noi-that-vinh-an-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh/
203 20/04/2017 Công ty Honda Lock Việt Nam tuyển dụng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-honda-lock-viet-nam-tuyen-dung/
204 04/04/2017 Công ty SPi Việt Nam đang cần tuyển dụng 60 Biên dịch tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-spi-viet-nam-dang-can-tuyen-dung-60-bien-dich-tieng-trung-tieng-nhat-tieng-han-va-tieng-anh/
205 27/03/2017 Trường tiểu học Reggio Emilia tuyển dụng giáo viên tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/truong-tie%CC%89u-ho%CC%A3c-reggio-emilia-tuyen-dung-giao-vien-tieng-anh/
206 24/03/2017 Công Ty TNHH P.A Việt Nam tuyển dụng http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-tnhh-p-a-viet-nam-tuyen-dung/
207 22/03/2017 Công ty Cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm tuyển thực tập sinh Tiếng Trung, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-co-phan-cong-nghiep-nhua-phu-lam-tuyen-thuc-tap-sinh/
208 09/03/2017 Thông tin Tuyển dụng tiếng Trung về du lịch tại Nha Trang Tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung-tieng-trung-ve-du-lich-tai-nha-trang/
209 09/03/2017 Thông tin tuyển dụng trung tâm Anh ngữ JOLO Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung-trung-tam-anh-ngu-jolo/
210 07/03/2017 VuTrading cần tuyển cộng tác viên tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/vutrading-can-tuyen-cong-tac-vien-tieng-han-quoc/
211 24/02/2017 Khách sạn Hà Nội thông báo tuyển dụng Tiếng Trung, Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/khach-san-ha-noi-thong-bao-tuyen-dung/
212 22/02/2017 Công ty Viễn thông Suntel tuyển CV đối ngoại tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-vien-thong-suntel-tuyen-cv-doi-ngoai-tieng-anh/
213 15/02/2017 Công ty CleverAds tuyển CTV Tiếng Anh Tiếng Anh http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cleverads-tuyen-ctv-tieng-anh/
214 08/01/2017 ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VOV tuyển dụng Biên tập viên, phát thanh viên Tiếng Hàn, tiếng Thái https://www.facebook.com/ulis.SSC/posts/1249607141810966