Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí Số lượng Yêu cầu
1 Phiên dịch tiếng Hàn 46 Nam/Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm
2 Nhân sự 2 Nam/Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng được tiếng Anh/tiếng Hàn
Tuyển dụng/Đào tạo/C&B
3 Mua hàng 1 Nam/Nữ
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Purchase tại Công ty Sản xuất
Sử dụng được tiếng Anh/tiếng Hàn
4 Kế hoạch Sản xuất 3 Nam/Nữ
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Planning tại Công ty Sản xuất
Sử dụng được tiếng Anh/tiếng Hàn
5 Kỹ sư 50 Nam/Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan: Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa, Bán dẫn, Vật lý Kỹ thuật, Hóa học

CV vui lòng gửi về:

Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina, KCN Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam

Email: 700277@seoulsemicon.com

Hotline: 0968 542 788