Công ty TNHH Wise – Concetti tuyển dụng

Công ty Wise Concetti cũng rất cần tuyển dụng freelancer cho các ngôn ngữ bên dưới, riêng ngôn ngữ Tiếng Anh thì công ty vừa tuyển freelancer vừa tuyển nhân viên chính thức toàn thời gian (in house) làm tại văn phòng công ty, tại địa chỉ 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các ngôn ngữ công ty đang cần gồm:

  1. Tiếng Anh – Tiếng Việt (và ngược lại)
  2. Tiếng Trung – Tiếng Việt (và ngược lại)
  3. Tiếng Nhật – Tiếng Việt (và ngược lại)
  4. Tiếng Đức – Tiếng Việt (và ngược lại)
  5. Tiếng Hàn – Tiếng Việt (và ngược lại).