Trung tâm Ngoại ngữ tháng Năm (May School) tuyển dụng

  • Một số điều cần lưu ý:
– May school mong muốn nhận được CV các ứng viên đã có kinh nghiệm dạy trẻ em 5-15 tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc các trường quốc tế.
– Ứng viên có thể cam kết làm việc tối thiểu 2 năm tại May School.
– Ứng viên nhận các lớp được phân bổ trong khung giờ làm việc của May school như sau:
+ Các lớp trong tuần được phân công trong khung giờ từ : 4h30 pm – 9pm.
+ Các lớp cuối tuần được phân công trong khung giờ từ : 7h45 am- 8pm.
  • Cách thức ứng tuyển:

– Gửi CV về hòm mail: ulis.hotrosinhvien@gmail.com hoặc mail trong hình
– Tiêu đề mail ghi rõ: “ULIS – vị trí ứng tuyển – cơ sở ứng tuyển – họ và tên”

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ May School:

     https://goo.gl/forms/Xse152SclVhFWgzp1