Category Archives: Hỗ trợ sinh viên

No Thumbnail

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ASEAN- KOREA YOUTH SUMMIT 2021

Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN xin đượ thông báo chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021 với chủ đề “Inclusion and Integration for the ASEAN-Korea Community”, chi tiết như sau: 1. Hình thức tổ chức cơ bản: Trực tuyến.2. Lịch trình đối với SV được

Thông báo Chương trình Trại hè khởi nghiệp trực tuyến tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2021

Thời gian: Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 16/07/2021.Hình thức tổ chức: Trực tuyến.Link đăng ký trực tuyến: https://myapplications.nus.edu.sg/(Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: https://enterprise.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/UserGuide-for-NG-Application-System-2021.pdf) Chương trình Trại hè Khởi nghiệp là một phần trong giáo dục về khởi nghiệp thông qua trải nghiệm của NUS