Tài liệu dành cho sinh viên

Luật Phòng chống ma tuý: Xem tại đây

Luật An ninh mạng: Xem tại đây

Luật Tôn giáo: Xem tại đây

Luật An toàn giao thông: Xem tại đây

Tài liệu về các vấn đề liên quan đến công tác Chính trị và Học sinh- Sinh viên

I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH
TT Tên văn bản Link
A. Văn bản chung
1 Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN (01.05.2017)
2 Quy chế đào tạo đại học (áp dụng từ khóa QH2022 về trước) Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN (25.12.2014)
3 Quy chế đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội (Áp dụng cho khoá QH.2022.F.1) Tại đây
4 Quy chế công tác sinh viên nội trú Tại đây
5 Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy Số 393/HD-ĐHNN (05.04.2017)
B. Học phí
1 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP (27.08.2021)
C. Học bổng
1 Ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội Quyết định 5249/QĐ-ĐHQGHN (27.12.2014)
2 Về việc kết quả học tập để xét học bổng Công văn 1513/ĐHQGHN-CTHSSV (23.04.2015)
3 Quy định Quản lý và sử dụng học bổng tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Quyết định 2492 /QĐ-ĐHNN (11.12.2017)
D. Chế độ chính sách
1 Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập Quyết định 1121/1997/QĐ- TTg (23.12.1997)
2 Hướng dẫn thưc hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập Thông tư liên tịch 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH (25.08.1998)
3 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông Tư Liên Tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính,Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (03.08.2009)
4 Quyết định về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/ 1997/ của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 194/2001/QĐ-TTg (21.12.2001)
5 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học Quyết định 66/2013/QĐ-TTg (11.11.2013)
6 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học Thông tư 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC (15.10.2014)
7 Nghị định quy dịnh chính sách ưu tiên  tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo , học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Nghị định 57/2017/NĐ-CP (09.05.2017)
II. HƯỚNG DẪN
1 Thủ tục hành chính 1 cửa Xem thêm
2 Sổ tay sinh viên Xem thêm

III. Hướng dẫn cụ thể sử dụng thủ tục hành chính 1 cửa sinh viên (Uliser.ulis.vnu.edu.vn) và các biểu mẫu văn bản liên quan.

Lưu ý: sinh viên có kiến nghị, đề xuất,  …xin vui lòng gửi thư vào địa chỉ: hssv.dhnn@vnu.edu.vn

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG CT&CT HSSV

Bước 1: đăng nhập link http://uliser.ulis.vnu.edu.vn

(tài khoản đăng nhập là email do Đại học Quốc gia cấp)

Bước 2: hoàn thành yêu cầu trực tuyến

Bước 3: Nhận kết quả: tại bàn trả kết quả trước P106 – Nhà A1

– Các Quyết định (thôi học, nghỉ học, du học…) sinh viên nhận lại sau 7 – 10 ngày làm việc  kể từ ngày nộp đơn tại P.106 – Nhà A1

– Các giấy tờ khác sinh viên nhận lại sau 2-3 ngày

Chi tiết hướng dẫn thủ tục các giấy tờ như Giấy chứng nhận sinh viên, giấy giới thiệu, Vé xe bus,.. xem TẠI ĐÂY  

Dưới đây là các mẫu đơn cần đính kèm lên khi thực hiện trên phần mềm một cửa sinh viên.

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
1 Sơ yếu lí lịch sinh viên

Download

2 Đơn xin nghỉ học có thời hạn Download
3 Đơn xin tiếp tục học tập Download
4 Đơn xin thôi học Download
5 Đơn xin chuyển trường Download
6 Đơn xin miễn học phí (dành cho SV hệ Sư phạm) Download
7 Đơn xin miễn giảm học phí Download
8 Đơn xin chuyển khóa Download
9 Đơn xin đi học nước ngoài Download
10 Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện Download

10.     Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên: Các bạn sinh viên thực hiện yêu cầu “Xin cấp lại thẻ sinh viên” trên phần mềm Hành chính 1 cửa. Cập nhật số CCCD, nơi cấp, ngày cấp tại mục số 12 “Cập nhật hồ sơ”. Tiếp đó đính kèm 1 file ảnh thẻ cá nhân cỡ 4×6. Sau 2 tuần làm việc ra ngân hàng BIDV 106 Hoàng Quốc Việt để lấy thẻ sinh viên.