Giới thiệu

GIỚI THIỆU PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

     Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác chính trị, tư tưởng, công tác cựu HSSV theo các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ GD & ĐT, ĐHQGHN và các chính sách, chiến lược phát triển của Nhà trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên)- ĐHNN, ĐHQGHN

                    Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ) – ĐHNN, ĐHQGHN

                   Phòng 402 – Nhà A1 (Mạng lưới Cựu học sinh sinh viên)

 • Điện thoại: Tổ Công tác học sinh, sinh viên: 024.66863316

                      Tổ công tác chính trị: 024.66863216

                      Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: 091 148 99 11

                      Mạng lưới Cựu học sinh sinh viên (02466558270)

Trưởng phòng: ThS. Vũ Văn Hải

Email: hai32n@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 110 Nhà A1

Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Đình Lượng

Email: dinhluongdhnn@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 106 Nhà A1

Phó Trưởng phòng: ThS. Khoa Anh Việt

Email: khoaanhviet@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 304 Nhà A1

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đội ngũ

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Đang công tác/học tập dài hạn tại nước ngoài

Nam

Nữ

GS/PGS

TS

ThS

ĐH

CĐ/TC

SC

 

CBVC trong biên chế

11

4

6

9

 

0

5

6

     

HĐ từ 12 tháng trở lên

0

0

0

       

0

     

Tổng số:

11

5

6

9

 

0

5

6

   

01 cán bộ xin nghỉ không lương 1 năm

NHIỆM VỤ

 • Tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Đoàn thanh niên CSHCM Trường trong việc tổ chức học tập đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, HSSV trong toàn Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn.
 • Tổ chức sinh hoạt chính trị giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu; Giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lịch sử và các sự kiện trong năm.
 • Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV. Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến HSSV chính quy.
 • Thực hiện công tác quản lý sinh viên đại học hệ chính quy: tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; phối hợp với các khoa đào tạo thực hiện công tác tổ chức lớp, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ SV, khám sức khoẻ cho SV; theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SV; phân loại, xếp loại SV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học.
 • Tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy.
 • Tổ chức thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân người học.
 • Làm đầu mối xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy; xét HSSV nghỉ học tạm thời, thôi học theo quy chế.
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV theo nhiệm vụ được phân công.
 • Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu năm học. Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ. Tổ chức các hình thức lấy ý kiến của HSSV theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ việc học tập, NCKH và sinh hoạt của sinh viên.
 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV về học bổng trong ngân sách và ngoài ngân sách, học phí, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan.
 • Làm đầu mối xét, làm thủ tục cử học sinh, sinh viên đi học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động hội thảo, tham quan, thực tập ở nước ngoài.
 • Làm đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên: triển khai chương trình thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ, tư vấn, hướng nghiệp; tổ chức các khoá học bổ trợ kỹ năng; liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm; giới thiệu nơi thực tập cho sinh viên.
 • Tổ chức, quản lí mạng lưới cựu HSSV nhằm phát huy nguồn lực cựu HSSV Nhà trường.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Phối hợp quản lý học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường.
 • Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng.

 

ThS. Vũ Văn Hải

Trưởng phòng

Bí thư chi bộ

Phụ trách chung công việc của phòng

1. Phụ trách chung công việc của Phòng.

2. Phụ trách công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ

3. Phụ trách phần mềm QL ĐT và QL người học.

4. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng 

5. Phụ trách học bổng, trao đổi, thực tập, khen thưởng, kỷ luật 

6. Phụ trách công tác kiểm định

ThS. Phạm Đình Lượng

Phó Trưởng phòng

Phó Bí thư Chi bộ

1. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, sinh viên: nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, sinh viên qua báo chí, các trang mạng xã hội, tổ dư luận, báo cáo tình hình tư tưởng hàng tuần; Phụ trách hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động định hướng chính trị tư tưởng, quán triệt nghị quyết, quy định đối với cán bộ, SV

2. Phụ trách tổ Quản lý sinh viên và phần mềm một cửa

3. Phụ trách việc lưu trữ truyền thống, lưu trữ dữ liệu ảnh và tư liệu về Trường

4. Là phó Bí thư chi bộ phụ trách đảng vụ (lịch họp, nội dung họp, văn bản, nghị quyết), giám sát phân công coi thi

5. Phụ trách Lễ Bế giảng và trao bằng

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Khoa Anh Việt

Phó Trưởng phòng

1. Phụ trách việc triển khai đề án Học qua trải nghiệm; triển khai hoạt động nâng cao năng lực cho người học và hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo việc làm/thực tập cho SV

2. Phụ trách bản tin công tác HSSV theo tháng

3. Phụ trách hoạt động của mạng lưới Cựu học sinh sinh viên

4. Phụ trách công tác chuyển đổi số

5. Phụ trách xây dựng Kế hoạch, Báo cáo tháng/quý/năm; xây dựng lịch/nội dung giao ban phòng.

6. Phụ trách website hssv, website job.ulis.vnu.edu.vn, fanpage Trung tâm hỗ trợ

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Nguyễn Thanh Phương 

(Tổ TTCT) 

Tổ trưởng công đoàn 

 

1. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện công tác báo cáo; hỗ trợ/thực hiện khánh tiết các chương trình

2. Thực hiện kiểm kê tài sản, cơ sơ vật chất, lưu trữ truyền thống của Trường.

3. Thực hiện báo cáo tuần về công tác chính trị; tổ chức và tham gia tổ dư luận

4. Thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí, mua bán văn phòng phẩm

5. Phụ trách công tác công đoàn; thực hiện phân công coi this

6. Phối hợp thực hiện kết nối doanh nghiệp

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Trần Thúy Ngân

(Tổ trưởng tổ Quản lý học sinh sinh viên)

 

1. Phụ trách nhiệm vụ của tổ QLSV

2. Phụ trách công tác thống kê, báo cáo; tập hợp các hồ sơ, công văn liên quan đến mảng công tác được giao

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV. 

4. Phụ trách công tác đón SV nhập học

5. Thực hiện công tác học bổng trong ngân sách

6.Phụ trách các QĐ trao đổi sinh viên.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Trần Thị Khánh Vân 

(Tổ Quản lý học sinh sinh viên) 

 

1. Phụ trách công tác sinh viên và dữ liệu trên phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên cổng thông tin người học ĐHQG đối với các khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN &VH Nhật Bản: điểm rèn luyện, học bổng trong ngân sách, cảnh báo học vụ, đối chiếu học phí, thông tin nam sinh viên (công tác quân sự), thống kê, quản lý hồ sơ sinh viên, nhập dữ liệu và theo dõi thông tin nhập học, cuối khóa, bảo lưu, chuyển khóa, học tiếp, thôi học, học vượt; công tác tư tưởng…;  

Quản lý và làm quyết định nhập học của học sinh trường THPT CNN. 

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trao đổi sinh viên, công tác báo cáo thống kê định kỳ theo yêu cầu của ĐHQG và Bộ GD.  

3. Thực hiện nhiệm vụ về phần mềm “Một cửa” HSSV. 

4. Phối hợp kết nối và chăm sóc doanh nghiệp; phối hợp thanh toán kinh phí 

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công. 

 

Phạm Thị Thu Hiền

(Tổ Hỗ trợ sinh viên)

 

1. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đề án Thực tập và phát triển kỹ năng, thực tập nước ngoài (Nhật Bản), tư vấn xây dựng HSTT, thu-chấm HSTT, báo cáo, ký kết…

2. Thực hiện các sản phẩm có hình ảnh Trường

3. Quản lý danh mục doanh nghiệp, tạo việc làm thêm, thực tập

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Nguyễn Thị Như Anh

(Tổ Hỗ trợ sinh viên)

1. Thực hiện liên hệ doanh nghiệp, tạo việc làm thêm, thực tập cho sinh viên 

2. Thực hiện báo cáo việc làm sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp

3. Thực hiện đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ

4. Tổ chức Tọa đàm, hội thảo doanh nghiệp và sinh viên (5 buổi/năm)

5. Thực tập nước ngoài

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Trần Trí Thành

(Tổ Hỗ trợ sinh viên)

1. Thực hiện hành chính theo cơ chế “1 cửa”

2. Phụ trách fanpage Trung tâm hỗ trợ sinh viên, đăng tin website (mục HSSV)

3. Thực hiện kết nối doanh nghiệp, tạo việc làm thêm, thực tập cho sinh viên 

4. Phụ trách email hssv.dhnn@vnu.edu.vn

5. Quản lý website Ngân hàng việc làm 

6. Thực hiện công tác học bổng ngoài ngân sách Nhà nước 

7. Thống kê sinh viên tham gia các chuyên đề, tọa đàm, cấp chứng nhận;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Nguyễn Đức Tá

(VP Mạng lưới Cựu HSSV)

1. Thực hiện công tác văn phòng Mạng lưới Cựu Sinh viên (văn thư, lưu trữ, quản lý website, fanpage, group ULIS Alumni, triển khai hoạt động của mạng lưới, phát triển thành viên)

2. Phụ trách công tác sinh viên và dữ liệu trên phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên cổng thông tin người học ĐHQG đối với các khoa/bộ môn: Ả Rập, Đức, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Trung Quốc: điểm rèn luyện, học bổng trong ngân sách, cảnh báo học vụ, đối chiếu học phí, thông tin nam sinh viên (quân sự), thống kê, quản lý hồ sơ sinh viên, nhập dữ liệu và theo dõi thông tin nhập học, cuối khóa, bảo lưu, chuyển khóa, học tiếp, thôi học, học vượt; công tác tư tưởng…

3. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV.

4. Phối hợp kết nối, chăm sóc doanh nghiệp.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.