Category Archives: Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

TUYÊN TRUYỀN VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Thực hiện văn bản số 1022/SGDĐT-CTTT, ngày 09 tháng 4 năm 2021 về chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống bạo lực học đường.  Bạo lực học đường là gì?  Bạo lực học đường là

Tuyên truyền về an toàn giao thông

Hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra

Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới. Di sản mà Người để lại