Category Archives: Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

THUỐC LÁ – KẺ THÙ CỦA SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Phổi người hút thuốc lá thay đổi như thế nào? Ngoài ra, cấu trúc của niêm mạc phế quản ở người có thói quen hút thuốc lá sẽ có sự thay đổi. Trong đó, tuyến chế nhầy sinh trưởng ngày càng nhiều khiến cho niêm

LUẬT THANH NIÊN 2020

Trung ương Đoàn trân trọng giới thiệu Luật Thanh niên 2020, và bản dịch sang tiếng Anh của Luật để đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước quan tâm nghiên cứu.