CƠ HỘI TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ CỦA TẬP ĐOÀN PNJ

CƠ HỘI TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ CỦA TẬP ĐOÀN PNJ

Để trở thành quản trị viên tập sự của Tập đoàn PNJ, mời các bạn hãy đến tham dự chương trình truyền thông trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

* 13:30 chiều ngày 17/01/2018
* 08:00 sáng ngày 18/01/2018

Thông tin online của PNJ: http://tuyendung.pnj.com.vn/management-trainee-2018-35A516BE/vi