Công ty DeNA Hà Nội tuyển dụng vị trí kiểm soát chất lượng

Công ty DeNA Hà Nội tuyển dụng vị trí kiểm soát chất lượng- QA- một nghề hết sức ” nóng” trên thị trường tuyển dụng hiện nay.

Nội dung tuyển dụng:

01 Nhân viên kiểm soát chất lượng (thành thạo tiếng Anh)
01 Nhân viên kiểm soát chất lượng (thành thạo tiếng Nhật)
Link chi tiết về nội dung công việc: 
Các ứng viên quan tâm có thể liên hệ với bộ phận tuyển dụng công ty qua số điện thoại 04.3755.4988 hoặc gửi email về địa chỉ jobs_vn@dena.jp.