Công ty TNHH Tokushin tuyển dụng

  • Một số vị trí làm trong công ty công nghệ thông tin nhưng không yêu cầu phải có hiểu biết về CNTT mà chỉ cần có trình độ tiếng Nhật ổn.
  • Mức lương có thể thỏa thuận khi phỏng vấn.