Category Archives: Học phí – Học bổng

Thông báo Chương trình Hội thảo Trực tuyến dành cho sinh viên yêu thích các ngành Kĩ thuật, Khoa học thông tin và Khoa học sinh học tại trường Đại học Osaka, Nhật Bản

Tên chương trình: Chương trình Hội thảo trực tuyến về Kĩ thuật, Khoa học thông tin và lĩnh vực Khoa học Sinh học của Trường Đại học Osaka, Nhật Bản. Thời gian hội thảo:06/10/2023 từ 13:00 đến 15:00 (giờ Việt Nam) 3.Hình thức tổ chức:trực