Category Archives: Học phí – Học bổng

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH AsTW 2022

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Kyushu (Nhật Bản) về việc chọn cử sinh viên tham dự chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với tên gọi “ASEAN trong thế giới ngày nay – ASEAN in

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NITORI NĂM 2021

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn – Là sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Anh. – Có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia vào các hoạt