Category Archives: Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN NHẬN KHEN THƯỞNG CỦA HIỆU TRƯỞNG DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ngày 29, 30/6/2022, tại Hạ Long đã diễn ra Hội nghị Viên chức, Người  lao động và Tổng kết năm học 2021-2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại  học Quốc gia Hà Nội. Tại Hội nghị năm nay, ĐTN-HSV nhà trường đã được vinh

CÁN BỘ TRẺ CAO VĂN ĐÔNG CHI ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH NHẬN KHEN THƯỞNG CỦA HIỆU TRƯỞNG DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ngày 29, 30/6/2022, tại Hạ Long đã diễn ra Hội nghị Viên chức, Người  lao động và Tổng kết năm học 2021-2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại  học Quốc gia Hà Nội. Tại Hội nghị năm nay,  đồng chí Cao Văn Đông Chi

CÁN BỘ TRẺ HOÀNG THỊ MAI PHƯƠNG CHI ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH NHẬN KHEN THƯỞNG CỦA HIỆU TRƯỞNG DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ngày 29, 30/6/2022, tại Hạ Long đã diễn ra Hội nghị Viên chức, Người  lao động và Tổng kết năm học 2021-2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại  học Quốc gia Hà Nội. Tại Hội nghị năm nay,  đồng chí Hoàng Thị Mai Phương

Bài tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ

Luật Thanh niên

Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên (thay thế Luật Thanh niên năm 2005) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Việc ban hành Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp