THÔNG BÁO Học bổng Sinh viên Tài năng IMG –ĐHQGHN

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ tư hệ chính quy của các Trường thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

– Có đơn xin học bổng nói rõ mục đích, động cơ nhận học bổng (như đóng góp vào sự phát triển của đất nước, dự định, định hướng phấn đấu sau khi học xong…) kèm theo Sơ yếu lý lịch (có văn bản kèm theo).

– Điểm trung bình năm xét học bổng trên 3.8/4 (bảng điểm đính kèm).

– Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động của trường, có đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

– Ưu tiên sinh viên có những phát minh, sáng chế, đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

– Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (Có văn bản xác nhận).

  1. Giá trị học bổng:

– 01 Học bổng trị giá 150 triệu đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) và 01 học bổng trị giá 50 triệu đồng (Năm mươi triệu đồng).

– Cá nhân đạt học bổng sẽ nhận được cúp Học bổng IMG và Giấy chứng nhận học bổng của ĐHQGHN.

  1. Tiêu chí về tỉ trọng điểm dành cho sinh viên

TT

Tiêu chí

Hình thức đánh giá

Tỉ trọng điểm

Kết quả

1.       

Hồ sơ

Đáp ứng đúng quy định về điều kiện để xét học bổng

30

Sơ tuyển danh sách ứng viên vào sát hạch 

2.       

Sát hạch

Một số kiểm tra: Tiếng Anh, Toán, IQ, Bài luận, Làm việc theo nhóm…

30

Danh sách ngắn 10 ứng viên vào phỏng vấn

3.       

Phỏng vấn

Thành viên của Hội đồng đánh giá chuyên ngành phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt

40

Đề xuất danh sách ứng viên

 

Tổng

100

 

 

  1. 4. Tiêu chí đối với sinh viên được nhận học bổng trong năm:

– Có điểm trung bình chung năm học tính đến thời điểm xét đạt trên 3.8/4.

– Không có môn nào bị điểm F.

– Sinh viên nhận Học bổng IMG sẽ không được nhận học bổng của các tổ chức khác.

– Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt và tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hoạt động nghiên cứu khoa học… (tiêu chí này dựa trên sự đánh giá của giảng viên phụ trách lớp/khóa và của tập thể sinh viên cùng lớp/khóa).

– Cam kết tình nguyện tham gia các sự kiên cộng đồng, lan tỏa giá trị do Quỹ phát triển ĐHQGHN tổ chức, sau khi nhận học bổng.

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu)(tại đây);

– Bảng điểm năm học 2022- 2023, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của của 01 lãnh đạo Khoa hoặc Thầy/Cô chủ nhiệm hoặc trực tiếp giảng viên giảng dạy;

– Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (viết bằng tiếng Việt);

– Bản photo các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội, hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Hồ sơ xét chọn “Học bổng Sinh viên Tài năng IMG – ĐHQGHN”, năm học 2023 – 2024, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Sinh viên muốn tham gia xét học bổng vui lòng liên hệ thầy Trí Thành trước thứ 7 ngày 23 tháng 9 năm 2023 qua SĐT+ Zalo: 0983332524.

Xin trân trọng cám ơn!