Thông báo chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 ngành tiếng Nhật.
– Năm học 2022-2023 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu: 03 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
– Bản thông tin sinh viên, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet –
theo mẫu);
– Bảng điểm năm học 2022-2023, bằng tiếng Anh, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi, năm học 2023-2024, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại. Hồ sơ sẽ nộp khi có yêu cầu từ Nhà trường.
Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp cùng hồ sơ dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, tên file là họ và tên sinh viên, nộp tại đường link sau đây: https://forms.gle/sT1HvD1omakYartv9

Sinh viên nộp hồ sơ đến trước ngày 07 tháng 10 năm 2023.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ thầy Trí Thành qua SĐT + Zalo: 0983332524.

Xin trân trọng cám ơn!