THÔNG BÁO chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính” cho sinh viên khóa QH.2022.F.1

  1. Thời gian: 19:00 Thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2023
  2. Địa điểm: Zoom Meeting.
  3. Đối tượng:

– Toàn bộ sinh viên khóa QH.2022.F.1 và các sinh viên khác chưa hoàn thành chuyên đề này có đăng ký tham gia.

  1. Nội dung:

– Chuyên đề giúp các bạn sinh viên trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các rủi ro, bệnh tật để đảm bảo sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc.

  1. Đăng ký tham gia:

Sinh viên tiến hành đăng ký tham dự chuyên đề qua mục “Đăng ký chuyên đề” tại Cổng thông tin đào tạo đại học (Website: daotao.vnu.edu.vn).

Xin trân trọng cám ơn!