THÔNG BÁO Về việc tổ chức chuyên đề “Xây dựng mục tiêu và định hướng nghề nghiệp”

I. Chuyên đề “Xây dựng mục tiêu và định hướng nghề nghiệp” – Chuyên đề BẮT BUỘC.

  1. Thời gian: 19:30 Thứ Năm ngày 09 tháng 11 năm 2023.
  2. Địa điểm: Zoom Webinar.
  3. Đối tượng:

– Toàn bộ sinh viên khóa QH.2022.F.1 và các sinh viên khác chưa hoàn thành chuyên đề này có đăng ký tham gia.

  1. Nội dung:

     – Chuyên đề giúp các bạn sinh viên xây dựng định hướng nghề nghiệp để phát triển năng lực bản thân và tìm hiểu năng lực cần tiết cho của các chuyên ngành.

  1. Đăng ký tham gia:

Sinh viên tiến hành đăng ký tham dự chuyên đề qua mục “Đăng ký chuyên đề” tại Cổng thông tin đào tạo đại học (Website: daotao.vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các bạn sinh viên đăng ký và tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định. Xin trân trọng cám ơn!