Chương trình “Khóa học Mùa hè Quản lý Nông sản bền vững lai lần thứ 7 tại Indonesia (SAMI) năm 2023” của trường Đại học IPB, Indonesia

  1. Tên chương trình: Khóa họcMùa hè Quản lý Nông sản bền vững lai lần thứ 7 (Có thể xét học bổng)  
  1. Thời gian đào tạo: 02/07/2023 – 13/7/2023
  2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại cơ sở đào tạo.
  3. Chỉ tiêu: 30 sinh viên một lớp
  4. Chi phí:

+ International Early Bird: 300 USD

+ International Regular: 350 USD

+ Dosmestic Early Bird: IDR 350K

  1.  Điều kiện tham dự chương trình:

– Là sinh viên, học viên, NCS của ĐHQGHN;

– Có điểm trung bình chung tích lũy đạt 2.8/4.0;

– Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu TOEFL iBT61 hoặc tương đương.

Đối với đăng ký xét học bổng:

– Chỉ tiêu: 10 sinh viên/ học viên/ NCS

– Tiêu chí: Học Bổng sẽ được trao cho 10 sinh viên/ học viên/ NCS có bài luận hay nhất

– Mẫu đăng ký và hướng dẫn bài luận tải xuống tại:

 https://ipb.link/form-registration-2023 (Mẫu đăng ký)

 https://ipb.link/guidebook-sami-2023 (Hướng dẫn bài luận)

– Link nộp đơn đăng ký và bài luận tại:

https://ipb.link/gform-registration-sami-2023 (Link đăng ký)

https://ipb.link/essay-sami-2023 (Link nộp bài luận)

 

 

  1. Hồ sơ tham dự chương trình:

– Đơn đăng ký trực tuyến: https://ipb.link/gform-registration-sami-2023

– Bản sao hộ chiếu;

– Ảnh hộ chiếu;

– Các yêu cầu đối khác và học bổng xem thêm tại file đính kèm (Liên hệ qua Email hssv.dhnn@vnu.edu.vn để nhận thông tin thêm).

Xin trân trọng cám ơn!