Category Archives: Hỗ trợ sinh viên

Các văn bản quyết định sinh viên cần biết

Dưới đây là các văn bản quyết định về hỗ trợ người học mà sinh viên nên nắm rõ: STT Số quyết định Tên văn bản Xem tại đây 1 32/QĐ-ĐHQGHN Quyết định Về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại Đại

Thông báo về chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (BIDV) và việc hỗ trợ lãi suất vay của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về chương trình vay vốn để đóng học phí của Ngân hàng BIDV và việc hỗ trợ lãi suất vay của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN