Thông báo đăng ký tham gia chương trình học tập và trải nghiệm AUN ASEAN lần thứ 3 (AELP 2023)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thư của Mạng lưới các Đại học ASEAN thông báo về Chương trình Học tập và Trải nghiệm AUN ASEAN lần thứ 3 (AELP 2023) với chủ đề “Đô thị thông minh: Chuyển đổi quốc gia thông qua công nghệ” và mời ĐHQGHN đề cử 02 sinh viên cùng 01 giảng viên tham dự Chương trình. Thông tin cụ thể về Chương trình:
1. Thời gian: Từ ngày 18 – 24 tháng 6 năm 2023.
2. Địa điểm: Singapore.
3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
4. Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ tài trợ chi phí đi lại nội địa, ăn ở theo lịch trình.
Giảng viên và sinh viên tham dự tự chi trả hoặc đơn vị hỗ trợ chi phí đăng ký tham gia chương trình (100 USD/người), vé máy bay khứ hồi, phương tiện di chuyển sân bay, bảo hiểm và các chi phí khác (nếu có).
5. Thông tin đăng ký: Đăng ký trực tiếp theo đường link dưới đây của Ban
Tổ chức trước ngày 07/5/2023 https://bit.ly/SGAELP2023.

Thông tin thêm về chương trình: tại đây