Phiếu khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp (dành cho nhà tuyển dụng)

Thực hiện định hướng “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” ở bậc đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng đề nghị Quí vị cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây liên quan đến hoạt động đào tạo tại trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN. Ý kiến của Quí vị là những tư vấn quan trọng để chúng tôi thực hiện đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy ở bậc đại học trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn!