Category Archives: Giới thiệu

Thông báo Chương trình Trại hè khởi nghiệp trực tuyến tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2021

Thời gian: Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 16/07/2021.Hình thức tổ chức: Trực tuyến.Link đăng ký trực tuyến: https://myapplications.nus.edu.sg/(Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: https://enterprise.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/UserGuide-for-NG-Application-System-2021.pdf) Chương trình Trại hè Khởi nghiệp là một phần trong giáo dục về khởi nghiệp thông qua trải nghiệm của NUS

Giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN  Ðịa chỉ : – Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên) 024 6686 3316 – Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) 024