Thông tin BCH Đoàn Thanh niên Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2017-2019

  1. Thường trực Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

2. BCH Đoàn TN nhiệm kỳ 2017-2019

TT HỌ TÊN NĂM SINH ĐẢNG VIÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ
Nam Nữ
1. Nguyễn Hoàng Giang 1990 X Chi đoàn Cán bộ Bí thư Đoàn trường
2. Nguyễn Thị Ngọc Anh 1992 X VP Đoàn Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT
3. Bùi Đàm Hương Vy 1996 X Khoa NN&VH Trung Quốc Phó Bí thư Đoàn trường
4. Vũ Thị Thục Hiền 1996 Khoa NN&VH Nhật Bản Ủy viên BTV Đoàn trường
5. Phạm Thị Hồng Vân 1997 HSV Trường Ủy viên BTV Đoàn trường
6. Phạm Mai Hương 1988 Chi đoàn giáo viên THPT CNN Ủy viên BTV Đoàn trường
7. Trần Hoàng Tiến 1994 Khoa Sư phạm Tiếng Anh Ủy viên BTV Đoàn trường
8. Nguyễn Ngọc Sơn 1997 CLB Tổ chức Sự kiện Ủy viên BCH Đoàn trường
9. Phí Thị Xuân Quỳnh 1998 Khoa NN&VH Pháp Ủy viên BCH Liên Chi đoàn khoa
10. Nguyễn Thanh Tùng 1998 Khoa NN&VH Pháp Ủy viên BCH Đoàn
11. Ngô Thị Thùy 1997 Khoa NN&VH Trung Quốc Ủy viên BCH Đoàn
12. Trần Thị Thanh Hoa 1996 Khoa NN&VH Đức Ủy viên BCH Đoàn
13. Trần Ngọc Diệp 1997 Khoa NN&VH Nga Ủy viên BCH Đoàn
14. Bùi Quang Anh 1995 Trung tâm GD Quốc tế Ủy viên BCH Đoàn
15. Đỗ Minh Nguyệt 1997 Khoa NN&VH Nhật Bản Ủy viên BCH Đoàn
16. Đinh Thùy Trang 1997 Khoa NN&VH Hàn Quốc Ủy viên BCH Đoàn
17. Nguyễn Hồng Nhung 1997   Khoa NN&VH Trung Quốc Bí thư Liên Chi đoàn
18. Nguyễn Thị Hồng Anh 1997 Khoa Sư phạm Tiếng Anh Ủy viên BCH Đoàn
19. Đào Lâm Giang 2000 THPT Chuyên Ngoại ngữ Ủy viên BCH Đoàn
20. Bá Thị Thu Huệ 1997   CLB Lễ tân – Ngoại giao Ủy viên BCH Đoàn
21. Lê Thị Hương Giang 1996   Khoa Sư phạm Tiếng Anh Ủy viên BCH Đoàn