Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018

Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên trân trọng gửi tới các em sinh viên thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018.

Chi tiết xin mời các em xem trong file đính kèm tại đây.

Nộp đơn chế độ chính sách tại đây.