Thông báo học bổng ShinnyoEn 2019-2020

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

1.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo:

– Năm học 2018-2019 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Ưu tiên học sinh, sinh viên: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập, tham gia hoạt động Lớp – Đoàn – Hội, hoạt động xã hội – cộng đồng, nghiên cứu khoa học…

1.2. Đối với học sinh, sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

– Học sinh lớp 10 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào trường trung học phổ thông năm 2019;

– Sinh viên năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019; ưu tiên SV học ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;

– Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

Học sinh, sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2019-2020 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

  1. Chỉ tiêu học bổng:Theo bảngđính kèm.
  2. Trị giá mỗi suất học bổng

– Học bổng dành cho sinh viên: 300 USD/sinh viên/năm học.

– Học bổng dành cho học sinh: 200 USD/học sinh/năm học.

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

4.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo:

– Bảng điểm học tập năm học 2019-2019, có xác nhận của đơn vị;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

– Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);

– Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp – Đoàn – Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

4.2. Đối với học sinh, sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

– Bản photo giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông/giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

– Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4);

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);

– Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Shinnyo năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ nộp hồ sơ đăng kí học bổng về Phòng CT và CT HSSV (P106 nhà A1) trước ngày 04/10/2019)