Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về các học phần bậc ĐH Học kỳ I – Năm học 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học bậc Đại học năm học 2017-2018”. 
Thời gian thực hiện khảo sát từ 03/01/2018 – 16/01/2018

– SV cần tham gia đánh giá về:

(i) cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên và

(ii) các môn học mà sinh viên tham gia trong học kỳ I, bao gồm các môn tiếng do Khoa mình học giảng dạy và các môn chung

–  Với mỗi môn học, SV cần tham gia đánh giá và nộp phiếu (bấm nút submit) 1 lần cho từng giáo viên dạy.

–  SV tiến hành đánh giá theo các đường link được cung cấp dưới đây.

 

STT Nội dung đánh giá Link lấy ý kiến phản hồi
I Khảo sát về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên https://goo.gl/forms/oER8mSU4UTVPVfG93

 

 
II Khảo sát về các học phần  do Khoa/Bộ môn giảng dạy

 

1 Bộ môn NN&VH Việt Nam https://goo.gl/forms/tby8UwVZEItxlxr43

 

2 Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học https://goo.gl/forms/efqMmIf7E0SdIN4f1

 

3 Bộ môn NN&VH Ả rập https://goo.gl/forms/1g5Fh3UT3RkJrt8f1

 

4 Khoa NN& VH Đức https://goo.gl/forms/Ve7P7CUXkB3sZN603

 

5 Khoa NN&VH Hàn Quốc https://goo.gl/forms/Ftmw1pqo8BiWriXI2

 

6 Khoa NN&VH Nhật Bản https://goo.gl/forms/dHZC8tf8N6gCFceq2

 

7 Khoa NN&VH Nga https://goo.gl/forms/L1ejPgqNWtzG3kwZ2

 

8 Khoa NN&VH Pháp https://goo.gl/forms/sW2XQgenbe5VSBSc2

 

9 Khoa NN&VH Trung Quốc https://goo.gl/forms/lSxbAuho5ntk7fBB3

 

10 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm nhất https://goo.gl/forms/R3pJPBXiPki5wKq53

 

11 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm hai https://goo.gl/forms/9kiYSextm0QaWAc13

 

12 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm ba https://goo.gl/forms/JtlkRubwK8uMXyDp2

 

13 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm tư https://goo.gl/forms/IWtfB8GIlyVmJxP22