Biểu mẫu

Lưu ý: sinh viên có kiến nghị, đề xuất,  …xin vui lòng gửi thư vào địa chỉ: hssv.dhnn@vnu.edu.vn

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG CT&CT HSSV

Bước 1: Chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền đẩy đủ thông tin trên mẫu.

Bước 2: Xuất trình thẻ sinh viên (bắt buộc) và nộp giấy tờ cần xác nhận cho các chuyên viên tại P.106- nhà A1.

Bước 3: Nhận kết quả: tại bàn trả kết quả trước P106 – Nhà A1

– Các Quyết định (thôi học, nghỉ học, du học…) sinh viên nhận lại sau 5 ngày kể từ ngày nộp đơn tại P.106 – Nhà A1

– Các giấy tờ khác sinh viên nhận lại sau 1 ngày

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
1 Sơ yếu lí lịch sinh viên

Download

2 Giấy chứng nhận sinh viên Download
3 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên Download
4 Đơn xin nghỉ học có thời hạn Download
5 Đơn xin nghỉ học có thời hạn (SV Nhiệm vụ chiến lược) Download
6 Đơn xin tiếp tục học tập Download
7 Đơn xin thôi học Download
8 Đơn xin chuyển trường Download
9 Đơn xin miễn học phí (dành cho SV hệ Sư phạm) Download
10 Đơn xin miễn giảm học phí Download
11 Đơn xin chuyển khóa Download
12 Xác nhận sinh viên vay vốn tại địa phương Download
13 Đơn đề nghị Download
14 Giấy giới thiệu Download