Biểu mẫu

Lưu ý: sinh viên có kiến nghị, đề xuất,  …xin vui lòng gửi thư vào địa chỉ: hssv.dhnn@vnu.edu.vn

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG CT&CT HSSV

Bước 1: đăng nhập link http://uliser.ulis.vnu.edu.vn

(tài khoản đăng nhập là email do Đại học Quốc gia cấp)

Bước 2: hoàn thành yêu cầu trực tuyến

Bước 3: Nhận kết quả: tại bàn trả kết quả trước P106 – Nhà A1

– Các Quyết định (thôi học, nghỉ học, du học…) sinh viên nhận lại sau 5 ngày kể từ ngày nộp đơn tại P.106 – Nhà A1

– Các giấy tờ khác sinh viên nhận lại sau 1 ngày

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
1 Sơ yếu lí lịch sinh viên

Download

2 Giấy chứng nhận sinh viên http://uliser.ulis.vnu.edu.vn
3 Đơn xin nghỉ học có thời hạn Download
4 Đơn xin tiếp tục học tập Download
5 Đơn xin thôi học Download
6 Đơn xin chuyển trường Download
7 Đơn xin miễn học phí (dành cho SV hệ Sư phạm) Download
8 Đơn xin miễn giảm học phí Download
9 Đơn xin chuyển khóa Download
10 Xác nhận sinh viên vay vốn tại địa phương http://uliser.ulis.vnu.edu.vn
11 Đơn đề nghị cấp lại thẻ SV http://uliser.ulis.vnu.edu.vn
12 Giấy giới thiệu http://uliser.ulis.vnu.edu.vn
13 Đơn xin đi học nước ngoài Download

14      Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên: SV các khóa từ QH.2017 về trước làm trực tiếp tại phòng 304 A1. SV từ khóa QH.2018 làm thủ tục xác nhận sinh viên tại phòng 106 A1 và làm thẻ tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Quốc Việt.