All posts by quantriweb

Công ty CleverAds tuyển CTV Tiếng Anh

Công ty CleverAds tuyển CTV Tiếng Anh     Vị trí: CTV NỘI DUNG TIẾNG ANH   Số lượng: 05           Lương: 3.000.000đ Địa điểm: VP Hà Nội – 46 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội Công việc: Viết bài PR, biên tập nội dung,

Thông báo tuyển sinh viên đi học chương trình bồi dưỡng tiếng Nhật – văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tại Công hàm số J.F.1014/2016 ngày 12/12/2016, Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình bồi dưỡng Tiếng Nhật – Văn hóa Nhật