Category Archives: Học phí – Học bổng

THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 21 NĂM 2023

1. Sự hình thành Giải thưởng KOVA:Giải thưởng KOVA xuất phát từ tâm ý của PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe, nguyên giảng viên chuyên ngành Hoá với hơn 30 năm giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Cần Thơ và Đại