THÔNG BÁO: Tọa đàm về “Liên Hợp Quốc và vai trò của Việt Nam trong Liên Hợp Quốc”

Mục đích: SV có hiểu biết chính trị và xã hội và hiểu trách nhiệm xã hội trong cộng đồng của dân tộc cũng như quốc tế.
Thời gian: 17.00-18.30 sáng Thứ 6, ngày 13/11/2020
Thành phần:
DIỄN GIẢ:
+ Nguyen Phuong Nga Former Ambassador of Viet Nam to the United Nations: Bà Nguyễn Phương Nga – Cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
+ Ms Do Thi Hang Nga, Major (t Vietnam’s first-ever female United Nations (UN) peacekeeper: Chị Đỗ Thị Nga, Đại diện nữ đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Sudan trong chương trình của Liên Hợp Quốc
ĐẠI BIỂU THAM DỰ:
+ Ms. Caitlin Wiesen, UNDP Resident Representative: Bà Caitlin – Giám Đốc Thường trú của UNDP tại Việt Nam
+ Mr. Seán O’Connell – UNDP Officer: Ông Seán O’Connell – Cán bộ UNDP
+ Mr. Nguyễn Tiến Phong – Assistant/UNDP Resident Representative: Ông Nguyễn Tiến Phong – Trợ lý Giám Đốc Thường trú của UNDP tại Việt Nam
+ Ông Đỗ Tuấn Minh – President – ULIS: Chủ tịch – Trường ĐHNN – Đại học QGHN (TBC)
+ Mr. Đôn Tuấn Phương – President of Volunteer for Peace: Ông Đôn Tuấn Phương – Chủ tịch tổ chức Tình nguyện vì Hòa Bình
+ Sinh viên của ĐHQG Hà Nội và các trường Đại học lân cận.
Nội dung: Chia sẻ về: Liên Hợp Quốc và đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc; câu chuyện người thực việc thực về khó khăn và niềm tự hào của đại diện nữ Việt Nam khi tham gia bảo vệ gìn giữ hòa bình cho Liên Hợp Quốc tại Sudan.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chi tiết nội dung về chương trình xem tại đây
Xin trân trọng cám ơn!