Quyết định miễn giảm học phí HKII năm học 2019-2020

Nhà trường thông tin tới sinh viên các nội dung sau:

  1. Quyết định miễn giảm học phí KII 1920 Hệ chuẩn (Xem tại đây)
  2. Quyết định miễn giảm học phí KII 1920 CLC TT23 (Xem tại đây)
  3. Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí KII 1920 (Xem tại đây)