GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH KỲ THI TÀI NĂNG IELTS LẦN THỨ I, NĂM 2020.

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học sinh, sinh viên chương trình Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020 do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (Trực thuộc Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH British Council (Vệt Nam) và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Xin trân trọng cám ơn!