Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019-2020.

Lưu ý: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1) trước ngày 24/6/2019.