Category Archives: Học phí – Học bổng

Thông báo Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Chương trình học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California (gọi là Học bổng Nguyễn Trường Tộ) năm học 2019-2020 cho sinh viên của ĐHQGHN.

Thông báo học bổng Kansai năm 2019-2020

Chương trình trao đổi dành cho học viên, sinh viên của ĐHQGHN tại trường Đại học Kansai, Nhật Bản. Thời hạn nộp hồ sơ về Phòng CT và CT HSSV (P106 nhà A1) trước 16h00 ngày 08/10/2019.

Thông báo học bổng ShinnyoEn 2019-2020

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 1.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo: – Năm học 2018-2019 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; – Ưu tiên học

Học bổng Kova lần thứ 17 năm 2019

Thông tin chung về học bổng  Hướng dẫn sinh viên đăng ký học bổng và Đơn đăng ký tham gia học bổng Lưu ý: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1)