Category Archives: Học phí – Học bổng

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH SINGAPORE KÌ 37 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập từ năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam, có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học. Học bổng được trao vào cuối mỗi kì học dựa trên kết quả xét tuyển hồ sơ của kì học đó.

Thông báo Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Chương trình học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California (gọi là Học bổng Nguyễn Trường Tộ) năm học 2019-2020 cho sinh viên của ĐHQGHN.