Category Archives: Học phí – Học bổng

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SHINNYO, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2020- 2021

Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN xin thông báo đến các bạn học sinh, sinh viên chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2020- 2021. 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn1.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học