Category Archives: Học phí – Học bổng

Thông báo về học bổng học kỳ I năm học 2019-2020

Nhà trường xin gửi tới các bạn sinh viên các quyết định cấp học bổng và danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 như sau: Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2019-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T (gọi là học bổng K-T) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn– Sinh

Thông báo về chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (BIDV) và việc hỗ trợ lãi suất vay của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về chương trình vay vốn để đóng học phí của Ngân hàng BIDV và việc hỗ trợ lãi suất vay của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN