Category Archives: Học phí – Học bổng

Học bổng Kova lần thứ 17 năm 2019

Thông tin chung về học bổng  Hướng dẫn sinh viên đăng ký học bổng và Đơn đăng ký tham gia học bổng Lưu ý: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1)

Chương trình UMAP-COIL năm 2019

Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN. Thời gian tham dự: Từ 01/7/2019 – 23/8/2019. Chỉ tiêu: 02 sinh viên. Điều kiện tham dự chương trình : – Là sinh viên bậc đại học hệ chính quy đã học tối thiểu 2 học kỳ

Chương trình trại hè UMAP tại Đài Loan

Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN. Thời gian tham dự: từ 4-17/8/2019. Chỉ tiêu: 02 sinh viên. Điều kiện tham dự chương trình : – Là sinh viên bậc đại học hệ chính quy đã học tối thiểu 2 học kỳ và không