All posts by quantriweb

neww

Thông tin cập nhật Danh sách các đơn vị tham gia tuyển dụng nhân sự chất lượng cao ngành ngoại ngữ và đường dẫn tham khảo

  Cập nhật Thông Tin Việc Làm STT Ngày Đăng Công Việc Tiếng Download 1 21/04/2017 Công ty CP đầu tư PT Gas đô thị tuyển chuyên viên phát triển dự án Tiếng Anh, tiếng Trung http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-cp-dau-tu-pt-gas-do-thi-tuyen-chuyen-vien-phat-trien-du-an/ 2 21/04/2017 Trung tâm Ortus thuộc Công ty