All posts by quantriweb

neww

Ngân hàng việc làm sinh viên

Cập nhật Thông Tin Việc Làm STT Ngày Đăng Công Việc Tiếng Download 1 30/05/2017 Công ty DeNA Hà Nội tuyển dụng vị trí kiểm soát chất lượng Tiếng Nhật http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-dena-ha-noi-tuyen-dung-vi-tri-kiem-soat-chat-luong/ 2 29/05/2017 Công ty CP BEEPRO tuyển dụng gấp hơn 100 nhân sự cho

brand-ulis-rbg-08

Quyết định của Hiệu trưởng về Trợ cấp xã hội cho SV chính quy từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc                            Số: 1049  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày