All posts by hssvdhnn

Thông báo về chương trình thực tập tự nguyện tại Nhật Bản do Công ty Kyodai giới thiệu

Địa điểm thực tập: Hyogo, Nagano, Iwate, Ibaraki, Gunma, Hokkaido, KagawaLink tên các khách sạn cụ thể: https://bitly.com.vn/jGqQP2. Đối tượng: Là sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN.3. Điều kiện: Sinh viên có nguyện vọng thực tập hoặc làm việc tại Nhật Bản, trình độ giao