Cảnh báo tin tặc tấn công mã hóa dữ liệu các máy tính tại Việt Nam

(KGO) - Hậu quả của những vụ bị mã hóa dữ liệu đối với tổ…

Áp lực tâm lý sau thi – Một cái nhìn sâu hơn

- Sau những áp lức trước và trong kỳ thi, với phần lớn những sĩ…

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo

Thời gian gần đây, xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, hết sức tinh…

Đa cấp ‘giăng bẫy’ sinh viên

Cuối tháng 3.2023, nhiều sinh viên gửi đơn cầu cứu đến Báo Thanh Niên tố…

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HÀNH, THỰC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BỔ TRỢ
Bộ phận thường trực: Trung tâm hỗ trợ sinh viên
Địa chỉ:
Phòng 106 Toà nhà A1
Phòng 109 Giảng đường A2
Email: hotrosinhvien.ulis@vnu.edu.vn