[Dành cho ULISer] Sổ tay Sinh viên 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu cuốn…

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ HỖ TRỢ SV GẶP KHÓ KHĂN

Nhằm mục đích tư vấn cho sinh viên về các chế độ chính sách của…

THÔNG BÁO: Tọa đàm về “Liên Hợp Quốc và vai trò của Việt Nam trong Liên Hợp Quốc”

Mục đích: SV có hiểu biết chính trị và xã hội và hiểu trách nhiệm…

[Dành cho ULISer] Sổ tay Sinh viên 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu cuốn…

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HÀNH, THỰC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BỔ TRỢ
Bộ phận thường trực: Trung tâm hỗ trợ sinh viên
Địa chỉ:
Phòng 106 Toà nhà A1
Phòng 109 Giảng đường A2
Email: hotrosinhvien.ulis@vnu.edu.vn