THÔNG VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội xin được thông báo  đến các bạn sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách về việc nộp hồ sơ cho học kì I năm học 2020- 2021.

Bao gồm: Đối tượng, chế độ được hưởng và hồ sơ phải nộp của chế độ Miễn giảm học phí, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số, chế độ hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

Chi tiết về việc thực hiện chế độ xem tại đây

Mẫu đơn chế độ chính sách xem tại đây

– Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1)
theo thời gian cụ thể: 

* Khóa QH.2019, QH.2020: ngày 22 và 23/10/2020

Xin trân trọng cám ơn!