THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn “vé xe Tết”

Theo thông báo số 1847/ TB- ĐHNN ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức chương trình “Hội làng U 2023”, trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ trao 200 suất quà “vé xe Tết” cho 200 bạn sinh viên có hoàn cảnh chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn trong thời gian diễn ra chương trình. Dự kiến mỗi suất “vé xe Tết” trị giá một triệu đồng (1.000.000 Đồng).
Vì vậy đề nghị các bạn sinh viên thuộc hai trường hợp nêu dưới đây đăng ký vào link Google Form phía dưới
1. Gia đình chính sách (Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ dân cư sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn,…)
2. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Có giấy xác nhận của chính quyền địa phương)
Link đăng ký: https://bit.ly/vexetetulis

Xin trân trọng cám ơn!