THÔNG BÁO HỌC BỔNG POSCO, HÀN QUỐC NĂM HỌC 2021- 2022

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021;
– Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn…
– Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2021-2022.
2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 2 sinh viên

  • Dự kiến phỏng vấn tháng 11 năm 2021
  • Tỉ lệ nam/nữ là 50% 

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
– Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
– Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việttiếng Anh, theo mẫu);
– Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);
– Bản photo Thẻ sinh viên.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Sinh viên chuẩn bị nộp hồ sơ bản PDF về địa chỉ Email: Trithanh1707@gmail.com trước 17h00 ngày 27 tháng 10 năm 2021

Xin trân trọng cám ơn!