THÔNG BÁO HỌC BỔNG NITORI NĂM 2023

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Anh.

– Có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia vào các hoạt động thắt chặt tình hữu nghị quốc tế cũng như đóng góp cho xã hội trên tinh thần tự nguyện.

– Năm học 2023- 2024, những sinh viên có dự định du học trong thời gian từ 1 tháng trở lên và sinh viên có lương thu nhập như nhân viên công ty chính thức không thuộc đối tượng nhận học bổng.

  1. Số suất học bổng: 10 suất/năm
  2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/suất.
  3. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu của nhà trường và mẫu của quỹ)(vui lòng giữ nguyên văn bản ở dạng khổ A4, dọc.)

– Báo cáo về việc sử dụng học bổng hoặc dự định sẽ sử dụng học bổng như thế nào, ý nghĩa, động lực của học bổng đối với bản thân, các hình ảnh liên quan đến việc sử dụng học bổng, báo cáo (nếu có)(tại đây)(vui lòng giữ nguyên văn bản ở dạng khổ A4, dọc.)

– Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2022-2023

– Bản photo các giấy tờ kèm theo như: bằng khen, chứng chỉ…(nếu có).

Hồ sơ đã nộp không trả lại.

  1. 5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1) trước 17h00 ngày 09/11/2022.

Nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp sau thời hạn trên.