THÔNG BÁO DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020- 2021

Nhà trường gửi các bạn sinh viên danh sách miễn, giảm học phí học kì II năm học 2020- 2021

Các bạn sinh viên có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ số điện thoại phòng Chính trị và Công tác Học sinh- Sinh viên (02466863316)

Xin trân trọng cám ơn!