THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ANEX NĂM HỌC 2020- 2021

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
– Có kết quả học tập năm học 2019 – 2020 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.
– Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó.
– Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2020 – 2021.
2. Trị giá học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng: 10 sinh viên (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc)

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
– Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);
– Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt;riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);
– Bảng điểm năm học 2019 – 2020 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;
– Giấy xác nhận kết quả rèn luyện năm học 2019 – 2020 của sinh viên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Photo học bạ trung học phổ thông.
– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo Phòng/Bộ phận Chính trị và Công tác Sinh viên;
– Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng.
– Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Annex năm học 2019 – 2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ học bổng về phòng Chính trị và Công tác Học sinh- Sinh viên (Phòng 106 nhà A1) trước ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Xin trân trọng cám ơn!