THÔNG BÁO chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024

1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn
– Sinh viên hệ chính quy, từ năm thứ hai trở đi;
– Năm học 2022-2023 có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
– Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
– Có quan tâm và hiểu biết về Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;
– Có ý thức tham gia và tổ chức chương trình;
– Có sức khỏe và đạo đức tốt;
– Có đủ điều kiện làm visa.
2. Chương trình giao lưu
– Thời gian: 5 ngày (dự kiến từ ngày 21-25/01/2024).
– Số lượng: 4 – 5 sinh viên.
– Kinh phí: Do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ.
3. Hồ sơ đăng ký
– Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho chương trình;
– Bảng điểm năm học 2022-2023, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
– Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen – Nhật Bản (đánh máy, có độ dài tối đa 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật);
– Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản (đánh máy, có độ dài tối đa 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật);
– Thư giới thiệu của giảng viên;
– Bản photo hộ chiếu còn hạn sử dụng;
– Bản photo thẻ sinh viên;
– Bản photo chứng nhận thành tích học tập, chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật; hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học trong năm học 2022-2023.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ.

Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng đi giao lưu Nhật Bản,năm học 2023-2024, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email,Danh mục giấy tờ).
Ngoài hồ sơ gốc, đơn vị nộp hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, tên file là họ và tên sinh viên.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng Chính trị và Công tác Học sinh- Sinh viên (Phòng 106 nhà A1) trước ngày 30/11/2023.

Xin trân trọng cám ơn!