PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

Ngày 7/2/2022, tại chương trình gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã công bố thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo trực thuộc Trường. Đồng chí Phó Bí thư Đoàn Trường – Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Trước đó, ngày 21/1/2022, Hiệu trưởng đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (ULIS INNOVATION CENTER – UI) kế thừa và phát huy những hoạt động, thành tích của Đề án FIRE nhằm thúc đẩy hoạt động Đổi mới Sáng tạo, Nghiên cứu Khoa học, Khởi nghiệp của học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng tự học, trải nghiệm và khám phá, năng lực nghiên cứu cho học sinh, sinh viên góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm có tính ứng dụng cho xã hội.