ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN NHẬN KHEN THƯỞNG CỦA HIỆU TRƯỞNG DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ngày 29, 30/6/2022, tại Hạ Long đã diễn ra Hội nghị Viên chức, Người  lao động và Tổng kết năm học 2021-2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại  học Quốc gia Hà Nội. Tại Hội nghị năm nay, ĐTN-HSV nhà trường đã được vinh danh nhận khen thưởng của Hiệu trưởng nhà Trường cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm học 2021-2022 của Trường ĐHNN-ĐHGHN. 

Đây là những kết quả và sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực của ĐTN-HSV nhà trường cho các công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đóp góp vào sự phát triển chung quả nhà trường