CÁN BỘ TRẺ CAO VĂN ĐÔNG CHI ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH NHẬN KHEN THƯỞNG CỦA HIỆU TRƯỞNG DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ngày 29, 30/6/2022, tại Hạ Long đã diễn ra Hội nghị Viên chức, Người  lao động và Tổng kết năm học 2021-2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại  học Quốc gia Hà Nội. Tại Hội nghị năm nay,  đồng chí Cao Văn Đông Chi đoàn cán bộ khối hành chính  xuất sắc nhận khen thưởng của Hiệu trưởng nhà Trường cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm học 2021-2022 của Trường ĐHNN-ĐHGHN

Đây là những kết quả và sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực của Cán bộ trẻ nhà trường cho các công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đóp góp vào sự phát triển chung quả nhà trường