Cơ hội để tiếp xúc và hòa nhập với thế giới mênh mông rộng lớn

Dưới đây là chia sẻ của cô Vũ Thu An- giảng viên khoa NN&VH Đức…

Chia sẻ kinh nghiệm thực tập: Tìm ở đâu? Lựa chọn thế nào? Hành xử ra sao? Và lời khuyên nào cho bạn?

Chắc hẳn các bạn thấy cực kỳ thân quen với gương mặt của bạn Thuỳ…

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HÀNH, THỰC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BỔ TRỢ
Bộ phận thường trực: Trung tâm hỗ trợ sinh viên
Địa chỉ:
Phòng 106 Toà nhà A1
Phòng 109 Giảng đường A2
Email: hotrosinhvien.ulis@vnu.edu.vn
Số điện thoại: 024-6686-3316 (cán bộ phụ trách: Nguyễn Phan Huy)