Thông báo về việc nộp Hồ sơ thực tập đối với sinh viên khóa QH.2016.F1

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường tổ chức kế hoạch chấm Hồ sơ thực tập cho sinh viên khóa QH.2016.F1 như sau:

1. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ thực tập đối với sinh viên QH2016
– Thời gian:
+ Đợt 1: Tháng 10 năm 2019. Từ ngày 21/10/2019 đến 22/10/2019
+ Đợt 2: Tháng 2 năm 2020. Từ ngày 10/2/2020 đến 12/2/2020
+ Đợt 3: Tháng 4 năm 2020. Từ ngày 01/4/2020 đến 03/4/2020
+ Đợt 4: Tháng 8 năm 2020. Từ ngày 03/8/2020 đến 05/8/2020
– Địa điểm nộp Hồ sơ thực tập: tại văn phòng các khoa đào tạo.
– Yêu cầu về Hồ sơ thực tập: Nộp 2 bộ hồ sơ thực tập: 1 bản gốc và 1 bản
sao. Trang bìa ghi đầy đủ các thông tin: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, lớp, ngành học, điện thoại, email. Bản gốc đối chiếu tại khoa và trả lại cho sinh viên sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin.
2. Tổ chức thực hiện
2.1 Các khoa đào tạo
Nhận Hồ sơ thực tập của sinh viên theo lịch và nộp bản sao về Phòng
Chính trị và Công tác HSSV (P.304A1) sau 1 ngày làm việc kể từ khi hết hạn
nộp hồ sơ.
Cán bộ phụ trách: Phạm Thị Thu Hiền, điện thoại: 0989554145
2.2 Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên
Đầu mối tổ chức chấm Hồ sơ thực tập và thông báo kết quả chấm sau 15
ngày làm việc.

Link chi tiết thông báo xem tại đây.