Thông báo về chương trình học bổng Vietnam Airline 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về chương trình học bổng của Vietnam Airline 2019 dành cho sinh viên như sau:
  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 

– Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23 khóa QH.2018F1.

– Có kết quả học tập năm học 2019-2020 từ Khá trở lên.

– Gia đình có có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó vươn lên hoặc tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, cộng đồng.

  1. Số suất học bổng: 2 suất
  2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên.
  3. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Đơn dự tuyển học bổng (theo mẫu kèm theo)

– Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình hoặc tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, cộng đồng.

Hồ sơ đã nộp không trả lại.

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng về Phòng Chính trị và Công tác HSSV (P106 nhà A1) trước 16h00 ngày 19/12/2019. 

Nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp sau thời hạn trên.

Đơn đăng kí HB Vietnam Airlines